⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Lai nodrošinātu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, sapulces vecākiem, kuru bērni apmeklēs adaptācijas grupas mūsu skolā 2020./2021.mācību gadā, šā gada septembrī nenotiks.

Adaptācijas grupas darba kārtība un bērnu saraksti tiks publicēti septembra pēdējās dienās. Nodarbības sāksies oktobrī un tiks vadītas otrdienās – saskaņā ar sarakstu.


Sakarā ar bērnu lielo skaitu un COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu,  katrs bērns varēs apmeklēt nodarbības skolā vienu reizi divās nedēļās.


 Sekojiet informācijai mūsu skolas mājaslapā!

Administrācija

Rīgas 71. vidusskola