⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Cienījamie vecāki!

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14. aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process izglītības iestādēs ir sācies attālināti.

Sākot no 2020. gada 23. marta, Rīgas 71. vidusskolā notiks attālināta apmācība pēc 2.semestra stundu saraksta. Skolotāji izsūtīs mutiskos un rakstiskos uzdevumus Е-klasē. Izpildītie rakstiskie darbi jāsūta skolotājiem e-klases pastā (vai arī citā veidā, kuru norādījis skolotājs).

Savā darbā skolotāji var izmantot dažādas e-vides platformas, tajā skaitā – videostundas.

Visi rakstiskie uzdevumi jāpilda rakstu darbu burtnīcās, darba lapās, pierakstu kladē vai e-vidē (atbilstoši prasībām, kurus atsūtīs skolotāji).

Lūgums Jums palīdzēt bērniem nodrošināt mācību procesu mājās!

Lūgums rūpēties, lai Jūsu bērni ievēro personiskas drošības un higiēnas prasības šajos ārkārtas apstākļos!

Rubrikas: Covid-19

Rīgas 71. vidusskola