⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise mūsu skolā un pieprasījuma lapa testēšanai.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise Rīgas 71. vidusskolā

Š.g. 13. maijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka prasības skolēniem, kuri vēlas piedalīties iestājpārbaudījumos. 

Saskaņā ar noteikumiem, lai piedalītos iestājpārbaudījumā, pretendentiem pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā rezultātam jābūt negatīvam. 

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija. Skolēniem, kas atbilst šai kategorijai, jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa. 

Informējam, Rīgas 71. vidusskolā testēšana tiks organizēta 8. jūnijā no 8:30 līdz 13:00. Testēšanas laikā skolēniem būs jānodod siekalu tests un jāaizpilda pieprasījuma veidlapa. Raitākai procesa norisei lūgums skolēnam uz testēšanu skolā 8. jūnijā ierasties jau ar aizpildītu pieprasījuma veidlapu. 

Pieprasījuma veidlapu var lejupielādēt zemāk (novietot kursoru uz faila, nospiest uz bultiņas, nospiest “Download”).

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Testēšanas procesā skolēnam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (pase, ID karte, skolēna apliecība/karte). 

Gadījumā, ja skolēniem, kuri ir pieteikušies iestājpārbaudījumam, Covid-19 tests būs pozitīvs vai būs noteikts kontaktpersonas statuss, tad tikai šiem skolēniem, iesniedzot ārsta izziņu, būs iespēja iestājpārbaudījumu kārtot šā gada 30. jūnijā.

Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs (maska), kuru nodrošina skolēnu vecāki. 

Iestājpārbaudījums tiks organizēts skolas telpās pa 10 skolēniem katrā telpā. Iestājpārbaudījuma sākums 10. jūnijā plkst. 10.00, tā ilgums 3 astronomiskās stundas. Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos pirms iestājpārbaudījuma, kā arī pēc tā izpildes, skolēni telpās tiks ielaisti no plkst. 9.30. Tiklīdz tiks nokomplektēta telpa ar 10 skolēniem, viņi varēs nekavējoties uzsākt iestājpārbaudījuma darba veikšanu, ievērojot kontroles laiku – 3 stundas.

Iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem: 

1. Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna karte); 

2. Personīgie rakstāmpiederumi, lineāls; 

3. Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas); 

4. COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.

Rubrikas: Noderīgi

Rīgas 71. vidusskola