⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Cienījamie vecāki!

No 23. marta sākam kopējo darbu – attālinātu apmācību mūsu bērniem. Šajā situācijā ļoti būtiska ir informācijas apmaiņa starp skolu un ģimeni, izmantojot visus iespējamos saziņas līdzekļus.

Lūdzam neuztraukties, tāpēc ka pirmās nedēļas laikā būs grūti visiem. Mēs gatavojam informāciju par to, kurā laikā Jūs varēsiet sazināties ar skolotājiem vai citiem skolas darbiniekiem.

Jums ir primārā atbildība par komunikāciju ar skolas darbiniekiem, lai atrisinātu radušās problēmas pirmās nedēļas laikā. Droši izmantojiet e-klasi, ievērojot ētikas normas.

Attālināta apmācība nenozīmē, ka bērniem jāatrodas pie datora 4 – 5 stundas dienā. Katru dienu skolotāji sūtīs materiālus par stundām e-klasē līdz plkst.10.00, lai skolēni varētu plānot savu darba dienu.

Jūsu uzdevums palīdzēt bērnam plānot savu laiku un neaizmirst par jebkuru fizisko aktivitāti mājās, par telpu vēdināšanu un āra pastaigām.

Ja būs tehniskās problēmas, saistītas ar interneta ātrumu, nepieciešams paziņot klases audzinātājai. Drīkst organizēt apmācību divatā vai trijatā ar klasesbiedriem – gadījumā, ja Jums ir viens dators, bet divi vai vairāk bērnu, vai Jums pašiem nepieciešams dators darbam. Gadījumā, ja bērns ir saslimis, nepieciešamas informēt klases audzinātāju.

Kopā ar digitālajiem resursiem var izmantot arī kanālu LTV-7, kurš organizē apmācību no plkst. 06.30 līdz plkst.10.30. katru dienu, kā arī – ir gatavas stundas internetā.

Lūdzam neuztraukties par bērna darbu vērtēšanu, skolotāji vienmēr nāks pretim, lai vērtējums būtu adekvāts, kā arī – lai  Jūsu bērnam darbi nebūtu jāpilda formāli.

Neaizmirstam, ka pirmā nedēļa ir pārbaudes laiks visai valstij kopumā un arī Jūsu bērnam: kā viņš prot koncentrēties, disciplinēties un atbildēt par pašvadītām mācībām, ko prasa jaunais standarts, pēc kura strādāsim nākamajā mācību gadā. Šodien ir laiks mums katram un bērniem, un skolotājiem, un vecākiem atklāt kaut ko jaunu, bet vecākiem ir iespēja pavadīt vairāk laika ar savu bērnu.

Skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais un speciālais pedagogs) turpinās palīdzēt Jūsu bērniem, bet iepriekš nepieciešams sazināties ar darbiniekiem, lai saņemtu konsultāciju.

Aprunājieties ar saviem klašu audzinātājiem, kurā laikā Jūs varat saņemt konsultāciju par apmācības organizēšanu. Bet neaizmirstiet, ka skolotājs arī ir cilvēks, un viņam ir darba laiks.

Izturību un mieru!

Ar cieņu, skolas kolektīvs.  

Rubrikas: Covid-19

Rīgas 71. vidusskola