⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Labdien, skolotāji!

Ir jau pagājušas divas pilnas nedēļas, kad strādājam īpašajā režīmā! Liels paldies visam skolas kolektīvam par darbu! Šis laiks ir pierādījis, ka esam spēcīga komanda un spējam strādāt ļoti grūtos un neparastos apstākļos! Zinu, redzu un novērtēju, kā skolotāji spēj mobilizēties tik intensīvam darbam, atbalstīt un palīdzēt cits citam. Redzu, ka strādājat ar lielu atdevi, ļoti intensīvi un darbs bieži vien rit vēl raitāk nekā parastā ikdienā.

Gribu izteikt lielu paldies Izglītības un zinātnes ministrijai un mobilo tīklu operatoriem BITE LATVIJA un LMT par iespēju mūsu skolas skolēnus apgādāt ar datortehniku, bez kuras darbs un mācības šajā krīzes periodā vispār nav iedomājams. Skola ir saņēmusi dāvinājumu – planšetdatorus un viedtālruņus, ar kuriem tagad ir nodrošināti ļoti daudzi mūsu skolas skolēni – gan sākumskolas, gan pamatskolas klašu izglītojamie, gan skolēni, kuri mācās mājas apmācībā, bet lielākais vairākums tehniku ir saņēmuši skolēni ar speciālām vajadzībām no mūsu skolas speciālo programmu klasēm. Ar šīs tehnikas palīdzību visiem skolēniem tagad ir nodrošināts pilnvērtīgs attālināto mācību darbs.

Šis laiks ir ļoti grūts mums visiem: pedagogiem, visiem skolas darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Gribu pateikties ikvienam par darbu un sapratni! Ceru, ka drīz šī visas pasaules krīze un ārkārtējie apstākļi beigsies un mēs visi atgriezīsimies skolā!

Vēlreiz liels paldies visiem!

Skolas administrācijas vārdā – direktors
Andrejs Rižikovs

Rubrikas: Covid-19Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola