⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Š.g. 7.novembrī mūsu 12.klasēm bija lieliskā iespēja saņemt konsultāciju no Kalba.lv pārstāvjiem par studijām ārzemēs un finansējuma pieejamību.

Nodarbības mērķis ir palīdzēt skolēniem aizdomāties par iespēju izprast sevi un savas vajadzības, lai izvēlētos piemērotāko profesionālo virzienu un veidotu karjeru sev vispiemērotākajā nozarē.

KALBA karjeras centrs ir spējīgs piedāvāt daudz dažādu pakalpojumu un rīku, piemēram, karjeras testus, konsultācijas, treniņprogrammas, precīzi izstrādātus praktiskus seminārus un daudz ko citu, kas palīdzēs skolēniem atklāt savas slēptās spējas un izvēlēties piemērotāko karjeras virzienu.

KALBA sniedz jauniešiem iespēju studēt izvēlētajā specialitātē un universitātē jebkurā pasaules valstī. Bakalaura studijas ilgst 3–4 gadus, atkarībā no izvēlētās studiju programmas un tās intensitātes. Lai iestātos bakalaura studiju programmā, jaunietim ir nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • motivācijas vēstule;
  • atestāts (lai arī dokumentus var iesniegt vēl pirms atestāta saņemšanas);
  • pases vai ID kartes kopija;
    rekomendācijas vēstule (tās nepieciešamība atkarīga no mācību iestādes);
  • angļu valodas zināšanu līmeņa apliecinājums – IELTS, TOEFL vai cita testa rezultāts,
  • augsta gada atzīme sekmju izrakstā vai valsts eksāmenā (atkarībā no izvēlētās mācību iestādes);
  • citi dokumenti (atkarībā no universitātes un izvēlētās specialitātes).

Svarīgi noskaidrot, kādas specialitātes tiek piedāvātas konkrētajā valstī, un to, vai studijas tajās pieejamas angļu valodā!

Katrā valstī ir atšķirīga studiju maksa, finansēšanas iespējas un stipendiju piešķiršanas nosacījumi. Vajadzētu rūpīgi izvērtēt savas finansiālās iespējas un izmaksas atbilstoši izvēlētajai specialitātei.

Fotogrāfijas ir pieejamas fotogalerijā

Pedagogs karjeras konsultants
Inga Tkačenko

Rubrikas: Karjera

Rīgas 71. vidusskola