⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Mūsu skola ir bagāta ar tradīcijām. Mācību gada pats pirmais pasākums, kurš jau kļuvis par tradīciju, ir Zinību diena.


Oktobrī desmito klašu audzēkņi iegūst vidusskolnieka statusu  pasākumā „Trāpi desmitniekā!”

Katru gadu šim pasākumam teātra studija gatavo uzvedumu. 2008.gada iesvētībās piedalījās arī Rīgas mērs Nils Ušakovs.


Tad, kad desmitklasnieki ir uzņemti vidusskolas saimē, tad kārta arī „1.klašu iesvētībām”. Viņiem tie ir nozīmīgi svētki. Šeit mazais var izjust, cik viņš ir gaidīts skolā, cik viņam te būs interesanti.


Skolotāju diena ir viena no tām skaistākajām reizēm, kad skolnieks var pateikt paldies saviem skolotājiem. Mūsu audzēkņi to prot lieliski! Katru gadu tiek organizēti koncerti, kuri veltīti skolotājiem, vecāko klašu skolēni vada stundas, kas pierāda, ka viņi ir spējīgi savu skolotāju darba turpinātāji.


Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī,
Turi to kā lielāko dārgumu!

Latvijas Republikas dzimšanas dienu mūsu skolā svinīgi  atzīmē katru gadu, un tas jau ir kļuvis par tradīciju. Skolēni  klausās  dzejas kompozīcijas kopā ar dziesmām, iepazīstas ar Latviju no  vēstures skatpunkta, gadalaiku mainīgumā, novadu savdabībā . Pie mums viesojušies arī viesi no tālākām zemēm.


Kādi svētki decembrī gaida mūs un gaida jūs? Tieši ar Karnevālu sākās skolēnu interese par skolas rīkotajiem pasākumiem. Katra klase gatavoja savus klipus konkursam. Turpmākajos gados klases jau izstrādā mazus uzvedumus, lai piedalītos karnevāla konkursā. Notiek arī masku konkurss. Te talkā nāk speciāla gan skolotāju, vecāku, Skolas Padomes žūrija. Pēc balvu saņemšanas notiek ilgi gaidītā diskotēka.


Arī Meteņi (ziemas aizvadīšanas un pavasara sagaidīšanas tradīcija) mūsu skolā visiem patīk. Divas dienas pēc kārtas mūsu pavārītes cep pankūkas, bet teātra studijas dalībnieki ar tām cienā skolēnus. Latviešu, krievu valodas stundās īpaši tiek stāstīts par Meteņiem. Zināšanas, kas iegūtas jaunībā, ir kā cerību ziedi, kas reiz nesīs arī augļus.


Par pasākumu „Pūce” (tulkojumā no krievu  valodas «Сова» – Специальная Общешкольная Весенняя Ассамблея) ar lepnumu varam teikt, ka mūsu skolā gan bērni grib apgūt labas zināšanas, gan arī pedagogi dara visu, lai viņu audzēkņi gūtu labas sekmes ne tikai rajonā, bet pilsētā un arī starptautiskā līmenī. Tiek apbalvoti  labāko projektu un pētniecisko darbu autori. Uzvarētājus sporta sacensībās godā Sporta „Pūce”. Pēc „Pūces” visi dodas tradicionālajā piknikā.


Mūsu skolas mācību gada noslēguma tradīcija ir „Pēdējais zvans”. Tieši „Pēdējā zvanā” skolēni vissirsnīgāk, visemocionālāk atvadās no savas skolas, saviem iemīļotajiem skolotājiem, veltot viņiem pateicības vārdus.

Rīgas 71. vidusskola