⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Šajā mācību gadā mūsu skolas 11.-12. klašu skolēni raksta zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) par interesantām un aktuālām tēmām dažādās zinātnes nozarēs: ekonomikā un uzņemējdarbībā, informātikā, sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā, fizikā. Skolēnu darbi bija noprezentēti skolas zinātniskajā konferencē.  Par labākajiem darbiem tika atzīti 2 darbi, kurus skolas ZPD vērtēšanas komisija nolēma virzīt uz Reģionālo skolēnu zinātnisko konferenci:

 1. “Urbanizētas vides ietekme uz iedzīvotāju pārvietošanos Rīgā un Pierīgā.”
  Zinātnes nozare: Socialā un ekonomiskā ģeogrāfija.
  Skolēns: Kirils Gončarovs 12.a
  ZPD vadītājs: N. Gļebovska
 2. “Y un Z paaudzes rīcību ietekmējošie faktori inovatīvu produktu izvēles procesā.”
  Zinātnes nozare: Ekonomika un uzņēmējdarbība.
  Skolēns: Maksims Zlatkovskis 12.a
  ZPD vadītājs: J.Šalkovska

Novēlam ZPD autoriem veiksmi Reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē!

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola