⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Sirsnīgi apsveicam!!!

Lauris Vītiņš, 9.c klases skolnieks, ieguvis 3. vietu Atklātās svešvalodu olimpiādē, vācu valodas sektorā.

Izsakām skolotājai Alinai Rižikovai pateicību par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā olimpiādei.

Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola