⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Ir samērā silta aprīļa nogales diena. Man jāapmeklē interešu izglītības kārtējā pulciņa nodarbība. Šodien redzeslokā ir florbola pulciņš. Laika apstākļi ļauj nodarboties ārtelpā.  Var just, ka skolēni par to ir sajūsmā! Iepriekšējā dienā ar pulciņa vadītāju – sporta skolotāju un sporta organizatoru – Matveju Fedorinu pārrunājām attālinātās nodarbošanās priekšrocības un zaudējumus. Šodien nodarbību vēroju no malas: traucēt nedrīkst, jo skolotājs spēlē kopā ar skolēniem. Spēlētāju vidū ir arī divas jaunietes: viena no mūsu skolas labākajām sportistēm Vasilisa Sadikova un Katerina Siņicka, kuru video ierakstā neredzam, jo viņa pati šo notikumu īsu brīdi filmē no malas.

Pēc nodarbības vēlreiz pārrunājam ar skolotāju M. Fedorinu šādas prakses pozitīvās un negatīvās puses. Skolotājs atzīst: ir lieliski, ka radās iespēja nodarboties ārā, diemžēl pilnīgi visi pulciņa dalībnieki nodarbībā piedalīties nedrīkst, jo jāievēro nosacījums par dalībnieku skaitu.

Novēlu florbolistiem un visiem pārējiem mūsu pulciņiem, kuri darbojas ārā, maijā labus laika apstākļus! 

Atbildīgā par pulciņu darbu
Aurēlija Strode

Rīgas 71. vidusskola