⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

23. septembrī 1.b klasē notika īpaša latviešu valodas stunda. Skolēni paši stāstīja par savu skolotāju: “Mūsu skolotāja – pati labākā”. 

Skolotāja Diāna Kaupāne mūsu skolā strādā kopš 1992. gada. Viņa ir īsts sava mācību priekšmeta meistars, redz un mīl katru skolēnu. Stundā skolotāja izmanto dažādas metodes, iesaistot darbā visus skolēnus.

Konkrētajā stundā skolēni dziedāja “Sasveicināšanās dziesmu”, apgūstot latviešu valodas darbības vārdus un pieklājīgas uzvedības noteikumus.  Bērni strādāja pāros, uzdodami cits citam jautājumus par tēmu ”Kas tas ir? Kas tā ir? ” Spēlē ar bumbu pedagoģe palīdzēja viņiem apgūt jaunus vārdus un atkārtot jau zināmos. Atceroties puķu nosaukumus, skolēni spēlējās ar zīmuļiem. Protams, stundā bija arī darbs ar mācību grāmatu un burtnīcu.Stunda noritēja jautri un dinamiski – viena stundas daļa nemanāmi pārgāja citā. Garlaicīgi nebija nevienam. Visi strādāja, spēlēja spēles, lasīja, rakstīja, runāja – apguva latviešu valodu.

Skolas direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Rīgas 71. vidusskola