⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Iemācīt bērnus sadarboties, strādāt komandā – viens no galvenajiem skolas uzdevumiem. Skolēniem ir jāiemācās sadzirdēt citam citu un droši paust savu viedokli, dalīt darbu un ar atbildību to veikt, prast atainot savas kopējās idejas un lēmumus zīmējumā, sacerējumā, pētījumā, prast izveidot un novadīt sava darba prezentāciju.

Jau no pirmās klases skolēni veic uzdevumus, strādājot grupās. Tādas stundas mūsu skolā notiek visos priekšmetos. Protams, ne visiem skolēniem tas izdodas uzreiz. Taču vienmēr blakus ir skolotājs, kurš palīdzēs, iemācīs atrisināt jebkuru grūtu jautājumu.

Skolēniem ļoti patīk strādāt grupās, palīdzēt cits citam, novērtēt citam citu, redzēt kopējā darba rezultātu. Kopā mums ir jautri.

Skolas direktora vietniece
Olga Zubčenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Sākumskola

Rīgas 71. vidusskola