⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

2021.gada 5. oktobrī.

Ar brīnišķīgo dabas pasauli iepazīstina 2. klases skolēnus skolotāja Eļena Gulbe dabaszinības stundās. 

Izmantojot interaktīvas mācību metodes, skolotāja palīdzēja skolēniem saprast tādu dabas parādību, kā vējš. Bērni stundā eksperimentēja, novēroja pētījumu pēc vēja ierašanās, skatījās zinātnisko filmu, meklēja informāciju grāmatās, patstāvīgi veica uzdevumus darba burtnīcās, izpauda savu viedokli, argumentēja.

Visiem skolēniem izdevās saprast, kā veidojas vējš, un veiksmīgi izpildīt uzdevumus.  Skolotāja Elena Gulbe sagatavoja un vadīja brīnišķīgu stundu, novirzīja bērnu darbu, palīdzēja katram skolēnam. Nodarbības beigās skolēni paši novērtēja savu darbu stundā. Skolēnu pašvērtējums ir augsts, skolotājas vērtējums ir skolēnu augstas zināšanas.

Direktora vietniece izglītības jomā O.Zubčenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Sākumskola

Rīgas 71. vidusskola