⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Jauniešiem, kuri savu nākotni saista ar diplomātiju un politiku, dalība Eiropas studiju fakultātes sagatavošanas kursos ir lielisks veids, kā pilnvērtīgi sagatavoties studijām RSU studiju programmā “Politika un politiskā komunikācija” vai “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”. Sekmīgi absolvējot Jauno diplomātu un politologu akadēmiju, kursu dalībniekam tiek garantēta vieta vienā no iepriekš minētajām studiju programmām.

Dalībniekam, kurš saņems labāko vērtējumu kursu noslēgumā, tiks piešķirta 100 % studiju maksas atlaide pirmajam semestrim izvēlētajā Eiropas studiju fakultātes bakalaura studiju programmā.

Uzziniet vairāk

Rubrikas: Karjera

Rīgas 71. vidusskola