⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.


5.a, 7.a, 8.a, 9.b, 11.a, 11.b, 12.a klases – caur ieeju Nr.1 (centrālā ieeja), dezinficējot rokas, ievērojot plūsmu principu un distancējoties (saskaņā ar stundu sarakstu)


5.b, 8.b, 9.a, 10.a, 10.b klases – caur ieeju Nr.2 (pie medicīnas kabineta),   dezinficējot rokas, ievērojot plūsmu principu un distancējoties (saskaņā ar stundu sarakstu).


5.c, 6.a, 6.b, 7.b, 8.c, 9.c klases – caur ieeju Nr.3 (no skolas pagalma), dezinficējot rokas, ievērojot plūsmu principu un distancējoties (saskaņa ar stundu sarakstu).


Kad skolēnu ieejas laiks skolā būs beidzies, atvērtās paliks tikai centrālās durvis.

Vecākiem ieeja skolā ir aizliegta! Pie skolotājiem vai pie citiem darbiniekiem viņi var ierasties pēc pieraksta un iepriekšējas saskaņošanas. Ierodoties skolā, obligāti jālieto maiņas apavi vai bahilas un sejas maska vai aizsargs. 

Iziešana no skolas 1. korpusa Iļģuciema ielā 6  notiek, ievērojot plūsmas principu un distancēšanos pa izejām, pa kurām klases ienākušas skolā.

Nepieciešamības gadījumā vecāki bērnus sagaida pie atbilstošās ieejas, atbilstoši plūsmu plānam.

Skolas 1. korpusā, beidzoties stundām, skolēni uzreiz dodas uz mājām!

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola