⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Skolotāj!

Stundas ir jūsu gara dāvanas, kurās notiek jūsu skolēnu likteņu neredzama satikšanās ar jūsu sirds un prāta gaismu.

Veidojiet savas stundas, vadoties pēc garīguma, mīlestības, skaistuma, brīvības, iedvesmas un atklāsmes prieka noteikumiem.

Dodiet saviem audzēkņiem iespēju savās stundās dzīvot, kopīgi tuviniet viņu nākotnes sasniegumus šodienai.

Šalva Amonašvili

Lai mūs profesionālajos svētkos vairo prieks par labi padarīto un vēl daudz priekšā darāmo. Jo prieks mājo ikvienā cilvēka dvēselē – tik trausls un nemanāms un tik spēcīgs un varens. Lai ir augsts prieka lidojums, prieks par izvēlēto profesiju ,kurš dod gandarījumu sev – Skolotājam  un cilvēkbērniem.

Latvijas Humānas pedagoģijas asociācijas valdes vārdā
Irmīne Pogrebņaka

Rubrikas: Apsveicam

Rīgas 71. vidusskola