⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

8.b klases skolēniem notika sadarbības stundas tēmā “Animācijas filma “Vecene Izergila”

Skolotājas Jekaterina Barčuka un Inga Tkačenko piedāvāja diskusiju klasei: Fantāzija un realitāte, rakstnieka izdoma un reāls notikums u.tml. – jautājumi, kas apgūstami un pastiprināmi mākslas darbu (arī literatūras) procesā, literāra darba interpretācija citā mākslā (kino u. tml.).

Tēmas ietvaros skolēniem bija iespēja daudz plašāk iepazīties ar animācijas principiem, kopīgi ar skolotājiem pārrunāt tehniskās iespējas. Grupās vienoties un pamatot savu izvēli, veidot animācijas filmu, prezentēt darbu klasē, izvērtēt savu radošo eksperimentu un saņemt refleksiju. 

Kompleksais sasniedzamais rezultāts: 

• Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, plāno un vada savu darbību, veidojot animācijas filmu. 

• Pašvērtējuma un savstarpējās vērtēšanas aspekts.

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Skolas administrācija

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola