⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties pat šo mācību gadu!
Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt. 
Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.
Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā izlaidumā”: https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Izglītības un zinātnes ministre
Ilga Šuplinska

Pievienojamies izglītības un zinātnes ministres atzinībai un sakām vissirsnīgāko PALDIES mūsu skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem, kā arī – skolas sociālā un tehniskā atbalsta darbiniekiem par izturību un sadarbību aizvadītajā mācību gadā!Skolas administrācija

Skolas administrācija

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola