⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Kā jau zināms, šogad mūsu skolas gudrā PŪCE darbojas attālināti, taču viņa ir sagatavojusi diplomus un pateicības rakstus par devīto klašu skolēnu sasniegumiem mācībās, sportā un interešu izglītības jomā šajā mācību gadā.

Iespējams, ka PŪCE pie mums atlidos dienā, kad 9. klašu skolēni saņems dokumentus par pamatizglītības ieguvi.

Devītie!
Mēs lepojamies ar Jūsu sasniegumiem!

Sirsnīgs paldies par atbalstu un padomiem skolotājiem Gvido Bērziņam, Indrai Bērziņai, Inesei Ondzulei, Matvejam Fedorinam, Svetlanai Sorokinai, Tatianai Sidorenko, Olgai Sosnovai, Irinai Ošmjago un skolas bibliotekārei Jolantai Suprijanovičai!


I Par sasniegumiem mācību darbībā

 

DIPLOMS
9.a klases skolniecei Glorijai Jākobsonei-Andersonei
Par labajiem sasniegumiem Latvijas vēstures olimpiādē valsts līmenī

PATEICĪBA
9.a klases skolniecei Glorijai Jākobsonei-Andersonei
Par labiem sasniegumiem Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiādes 2. posmā 9. un 10. – 12. klašu skolēniem

 PATEICĪBA
Par veiksmīgu dalību Latvenergo koncerna erudīcijas konkursā 8. un 9. klašu skolēniem ”FIZMIX Eksperiments”
9.b klases skolniecei Elīzai Miķelsonei
9.b klases skolniecei Poļinai Zavgorodnajai
9.b klases skolniecei Marijai Širjajevai
9.b klases skolniekam Aleksandram Šteinmanim
9.b klases skolniecei Elizabetei Kovaļovai


II Par sasniegumiem interešu izglītībā un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs

DIPLOMS
9.sl klases skolniecei Viktorijai Krūmiņai
Par izciliem sasniegumiem bērnu un jauniešu mākslas, datorgrafikas un foto darbu konkursā -izstādē ”Optiskā ilūzija 2”

DIPLOMS
9.k klases skolniecei Uļjanai Tjuļuzini
Par augstiem sasniegumiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē ”Miniatūra 2”

DIPLOMS
9.sl klases skolniecei Viktorijai Krūmiņai
Par izciliem rezultātiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē ”Brīnumainie ziedi”

DIPLOMS
9.a klases skolniecei Annai Vaļetko
Par izciliem rezultātiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā izstādē ”Mocīša darbnīca 14”

PATEICĪBA
9.b klases skolniecei Elizabetei Kovaļovai
Par skanīgo sniegumu skolas vokālā  ansambļa sastāvā Rīgas Vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2020” 

DIPLOMS
Par skolas tēla popularizēšanu un iegūto 1.vietu Rīgas BOCCIO turnīrā
9.sl skolniekam Danielam Ņiķiforovam
9.sl skolniekam Ralfam Strazdiņam

PATEICĪBA
9.a klases skolniecei Ramonai Papsujevičai
Par aktīvu sadarbību ar skolas bibliotēku

PATEICĪBA
9.b klases skolniecei Elizabetei Kovaļovai
Par aktīvu darbību skolas sociālajos tīklos


III Par sasniegumiem sportā

PATEICĪBA
Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona futbola sacensībās starp 8. – 9. klašu zēnu komandām

9.a klases skolniekam Jegoram Kusrajevam
9.b klases skolniekam Aleksejam Jankovskim

PATEICĪBA
9.a klases skolniekam Kirilam Tabatčikovam
Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona florbola sacensībās starp 10.-12. klašu  zēnu komandām

DIPLOMS
9.b klases skolniecei Žannai Darafejai
Par labiem sasniegumiem Rīgas kausa telpu futbolā starp 10.-12. klašu meiteņu komandām

9. klašu skolēnu sasniegumus apkopoja
skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola