⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Pirmklasniekiem ļoti patīk mācīties skolā. Kāpēc? Tāpēc, ka stundās var uzzināt daudz jauna un interesanta. Bet vēl – skolā ir daudz draugu. Un skolā notiek SVĒTKI.

Svētkiem bērnu dzīvē ir īpaša vieta. Spēlējoties skolēni atklāj sev daudz jauna, pārdzīvo iedvesmas brīžus, attīsta fantāziju un spējas.

Oktobrī notika “Iesvētīšana” pirmklasniekos. Skolēni, gatavojoties šiem svētkiem, veica ļoti lielu darbu: sacerēja scenāriju, iemācījās dzejoļus un dziesmas, izrotāja savu klases telpu.  Bet svētkos viņi ar prieku un interesi piedalījās spēlēs, atbildēja uz jautājumiem, dziedāja, dejoja. Svētku noslēgumā  skolēni secināja, ka cilvēki ir dažādi, taču visi prot spriest un paust savas domas, un, galvenais, radīt! Mēs esam dažādi, bet visi protam klausīties, analizēt un sadarboties! Mēs esam dažādi, bet spējam saredzēt, sajust cits citu un palīdzēt cits citam! Mēs esam dažādi, bet visi gribam lemt un būt atbildīgi par kopīgi izvirzīto mērķi!

Mums viss izdevās!

Pirmo klašu audzinātājas
Nataļja Boriseviča,
Jeļena Gulbe,
Natālija Vacika

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rīgas 71. vidusskola