⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Ir saņemta papildus informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10.klasi. Ar informāciju var iepazīties riga.lv mājaslapā: Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi (riga.lv)


Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības kādā no Rīgas skolu 10. klasēm, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu, būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī – skolu mājaslapās. 

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendenta dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā vidusskolā. 

Šogad vienots kombinēts iestājpārbaudījums tiks organizēts arī Rīgas 71. vidusskolā. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (angļu), pretendējot uz vietu 10. klasē, notiks šā gada 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī – skolu mājaslapās (saite tiks publicēta vēlāk). Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī – skolu mājaslapās.

Rubrikas: Noderīgi

Rīgas 71. vidusskola