⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Par apvienoto iestājpārbaudījumu Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasē
 

Apvienotais iestājpārbaudījums Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasē tiks organizēts 22. aprīlī. 

Iestājpārbaudījums notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 03.03.2023. iekšējiem noteikumiem Nr.10 (reģistrācijas Nr.DIKS-23-10-nts) “Apvienotā iestājpārbaudījuma uz 7. klasi organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības valsts ģimnāzijās”.

Iestājpārbaudījums būs matemātikā – sākums plkst.10.00, ilgums 2,5 stundas.

Iestājpārbaudījuma kārtošanas vietas būs visās Rīgas valsts ģimnāzijās:

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā;
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā;
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā;
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā;
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā;
Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā.

Iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu varēs izvēlēties, reģistrējoties iestājpārbaudījumam. Ieteikums tiem skolēniem, kuri vēlēsies stāties Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, kā iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu izvēlēties šo ģimnāziju, jo 22. aprīlī plkst. 13.00 notiks Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas organizēts iestājpārbaudījums svešvalodā.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam notiks no 3. aprīļa plkst. 9.00 līdz 17. aprīlim plkst. 9.00.  Reģistrēšanās saite

Iestājpārbaudījuma rezultāti tiks publicēti piecu darba dienu laikā tīmekļa vietnē www.izglītiba.riga.lv

Ar iestājpārbaudījumā iegūto rezultātu skolēns varēs piedalīties konkursā uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasēs. Kā viens no papildu kritērijiem, lai skolēns pretendētu uzņemšanai ģimnāzijās, būs nosacījums, ka visi vērtējumi liecībā, beidzot 6. klasi, nav zemāki par 4 ballēm, bet vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm. Katra Rīgas valsts ģimnāzija skolēnu uzņemšanu 7. klasē veiks patstāvīgi saskaņā ar saviem uzņemšanas noteikumiem.

Vairāk info šeit

Rubrikas: Noderīgi

Rīgas 71. vidusskola