⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Pateicības rakstiem tika apbalvoti mūsu skolas izcilākie pedagogi: Svetlana Muteņina, Valentīna Lazareva un Vjačeslavs Telešs. Svētku ceremonijā tika pasniegti RD IKSD Pateicības raksti  par ilggadīgu, profesionālu un godprātīgu darbu!

Skolotājs nav tikai tas, kurš stāsta un māca to, kas nepieciešams dzīvē, bet Skolotājs ir arī mūsu atbalsts! Būt Skolotājam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot skolēna nākotne.

Liels paldies Jums par Jūsu darbu!

Pasākums notika saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un grozījumiem (Ministru kabineta 202I.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”) 

Skolas administrācija

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rīgas 71. vidusskola