⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

BJC “Laimīte” organizētajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Gleznojumi uz zīda un stikla. Mežs kā dabas sastāvdaļa” 4.b klases skolniece Sofija Konovaļenko ar darbu “Vilcēns priežu mežā” ieguva atzinību. (Pedagoģe: Indra Bērziņa)

Paldies Sofijai un pedagoģei par ieguldīto darbu!

Skolas kolektīvs

Rīgas 71. vidusskola