⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Sveicam aizvadītā mācību gada titula “Gada skolotājs” ieguvējas:

Irinu Maslovsku, Irinu Martiņenko, Indru Bērziņu!

Skolas īpašo pildspalvu, ziedus un Goda rakstu skolotājas saņēma svinīgos apstākļos – Skolotāju dienai veltītajā pasākumā.

Šajā pasākumā Pateicības rakstus saņēma arī daudzi skolotāji, kuri pagājušajā mācību gadā bija savus izglītojamos veiksmīgi sagatavojuši dažādām olimpiādēm, konkursiem un skatēm. 

Paldies vecākiem un skolas Atbalsta biedrībai par garšīgo dāvanu – svētku torti!

Paldies par ieguldītajām pūlēm un veiksmi turpmākajā darbā!

Skolas administrācija

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rīgas 71. vidusskola