⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Š.g. 5.janvārī mēs apbalvojām un pateicāmies skolotājām Olgai Onoprijenko, Viktorijai Žeļezņakai, Svetlanai Prohorovai par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu.

Skolotāja Olga Onoprijenko strādā  Rīgas 71. vidusskolā no 1991. gada, Olga ir bijusi viena no Izglītības un rehabilitācijas centra veidošanas  idejas autorēm. Skolotāja O.Onoprijenko pasniedz mācību stundas speciālo programmu klašu skolēniem, ir klases audzinātāja, kā arī skolotāja ir specializējusies speciālajā pedagoģijā, ir ļoti profesionāla logopēde. Skolotājai Olgai ir arī  izglītības zinātņu maģistra grāds. Saviem skolēniem Olga Onoprijenko māca iegūtās zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē. Skolotāja O.Onoprijenko  ir ieguvusi  autoritāti un cieņu skolēnu, viņu vecāku un  savu kolēģu vidū, labprāt apmāca un dalās  pieredzē ar jaunajiem kolēģiem.

Talantīgajai deju kolektīva “Victoria Dance” vadītājai Viktorijai Žeļezņakai ir piešķirta nominācija “Gada skolotājs 2022” par izciliem sasniegumiem un godalgotām vietām dažādos deju un sporta konkursos gan Latvijā, gan ārzemēs. Piemēram, 2022.gada 20.februarī kolektīvs saņēma 3.vietu starptautiskās sacensībās “Peregrine Open Cup” Kijevā Ukrainā, 2021. gada 1. oktobrī “Victoria Dance” kolektīvs saņēma gan pirmo, gan otro, gan trešo vietu sacensībās “Latvijan Cheerleading Championship 2020-2021” Salaspilī. Kā arī Viktorija labprāt palīdz ārpusklašu pasākumos: veido kvestu “Trāpi 10!”, talantīgi organizē filmēšanas procesu skolas folkloras kopai, teātra studijai “Maska” un pati radoši veido videofilmas par mūsu skolas dzīvi.

Par ilggadējo darbu mūsu skolā tiek apbalvota sākumskolas skolotāja Svetlana Prohorova. Viņa strādā Rīgas 71.vidusskolā no 1991.gada. Svetlana ir izpalīdzīga, atsaucīga darbā ar skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem. Viņu audzēkņi vienmēr  ir draudzīgi, laipni un pozitīvi noskaņoti. 

Apsveicam!

Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola