⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

MĒRĶIS

 • Atgādināt līdzcilvēkiem, cik svarīgi būt atbildīgam un parūpēties par mājdzīvniekiem, ko esam pieradinājuši.
 • Radīt iespēju skolēniem un skolotājiem izpaust savus talantus fotomākslā.

ORGANIZATORI 
Rīgas 71.vidusskolas direktora vietnieces audzināšanas jomā un Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki

DALĪBNIEKI 
1.-12.kl.skolēni un skolotāji
Pasākumu laikā dalībnieki tiks fotografēti un filmēti un fotogrāfijas tiks izvietotas skolas mājas lapā.

Norises noteikumi 

*skolēni patstāvīgi gatavojas konkursam attālināti: veido 1 foto (es + mans mīlulis), pievieno vārdu, uzvārdu un nosaukumu un sutā žūrijai.

LAIKS

 *17.02.-28.02.2022.

VĒRTĒJUMS

*konkursu vērtē skolas izveidota žūrija ( J.Barčuka, I.Tkačenko, A.Rižikova, Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki)

*dalībniekus vērtē 3 grupās:

 • 1.-6. klašu grupa;
 • 7.-12. klašu grupa;
 • Skolotāji.

Vērtēšanas kritēriji:

 • Atbilstība tēmai.
 • Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte.
 • Tehniskā izpildījuma kvalitāte.
 • Fotogrāfa individuālais redzējums.

APBALVOŠANA 

 •  Katrā vecuma grupā tiek noteikti 1.- 3. vietas ieguvēji. 
 • Žūrijai ir tiesības piešķirt atzinību. 

Atbildīgas personas: 
I.Tkačenko un J.Barčuka

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola