⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

1.septembrī  skolēni  ierodas skolā pēc grafika:

4.klases  – 10.30
3.klases – 10.40
2.klases – 10.50
1.klases – 11.00

1.klases skolēnus skolotāji ved uz klasēm. Pārējie skolēni paši iet uz klasēm. 11.00 -11.40 – klases stunda.

Pēc klases stundām skolēni ar skolotājām iet uz stadionu pa galvenajām ārdurvīm:
4.klases – 11.20
3.klases – 11.30
2.klases – 11.40
1.klases – 11.50

12.00 – 12.30 – svinīgais pasākums skolas sporta stadionā.

No stadiona skolēni iet uz mājām pēc grafika
1.klases – 12.30
2.klases – 12.40
3.klases -12.50
4.klases – 13.00


No 2.septembra

Sākumskolas skolēni ienāk garderobē:
8.00- 1.klases
8.10 – 2.klases
8.20 – 3.klases
8.25 – 4.klases
Skolotāji pavada 1. klases skolēnus  uz skolu un uz klasi.
Garderobē katram skolēnam nepieciešami divi maisi: apaviem un apģērbiem.  


Zvanu (stundu) saraksts sākumskolā 2020/21.m.g.

N Stundas sākums Stundas beigas
1. 8.30 9.15
2. 9.15 10.00
3. 10.00 10.45
4. 10.45 11.30
5. 11.30 12.15
6. 12.15 13.00

Pusdienu laiks.

Uz ēdnīcu visi iet pa galvenajām durvīm, no ēdnīcas iziet caur mājturības kabinetu. Pusdienas ilgst apmēram 15 minūtes. Klases audzinātāji pavada skolēnus.

Kabinets klase Pusdienu laiks Stunda pēc kārtas
331 3.a 10.30 3.st.           (10.00-10.45)
212 3.b 10.40 3-4.st.   (10.00-10.45; 10.45- 11.30 )
225 4.b 10.50 4.st.         (10.45- 11.30 )
214 4.a 10.45 4.st.         (10.45- 11.30 )
224 4.c 10.55 4.st.         (10.45- 11.30 )
335 1.a 11.30 5.st.           (11.30-12.15)
333 1.b 11.35 5.st.           (11.30-12.15)
334 1.c 11.40 5.st.           (11.30-12.15)
332 2.b 11.50 5.st.           (11.30-12.15)
223 2.a 11.45 5.st.           (11.30-12.15)
227 2.c 11.55 5.st.           (11.30-12.15)

Kustību  pauzes sākumskolā

Kabinets klase 5 minūtes  katrā stundā
334 1.c No stundas sākuma 5. minūte
335 1.a 10
333 1.b 15
332 2.b 20
331 3.a 25
223 2.a 30
224 4.c 35
225 4.b 40
227 2.c 5
212 3.b 10
214 4.a 15

Kustību pauzes laikā skolēni kopā ar skolotāju iziet no klases un iet uz tualetēm. Šajā laika skolotājs vēdina telpu. Klases durvis aizslēgtas.

Katras stundas pēdējās piecās minūtēs ir stapbrīdis, kad skolotāji mainās.

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola