⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Pirmklasnieki ir paši zinātkārie un centīgākie skolēni. Matemātikas stundā 1.b klase mācījās domāt, skaitīt, risināt uzdevumus, zīmēt ģeometriskas figūras. Bērniem palīdzēja viņu mīļā skolotāja Jeļena Gulbe – ļoti pieredzējusi un prasmīga skolotāja, kura prot ieinteresēt ikkatru skolēnu. Cik daudz asprātīgu mīklu viņa uzdeva saviem skolēniem! Taču visas mīklas un rēbusus bērni atrisināja un iemācījās labi skaitīt!

Pēc tam viņi apguva skaitli “5”. Skolotāja skaidroja, katram palīdzēja izpildīt uzdevumus. Pirmklasnieki skaitli “5” iemācījās arī skaisti rakstīt. Kad bija izpētījuši šā skaitļa sastāvu, viņi zīmēja piecstūri, soļoja pa skaitļu staru, risināja uzdevumus.

Pēc katra uzdevuma skolotāja novērtēja skolēnu darbu, uzslavēja, organizēja atslodzes spēles. Skolēni stundā strādāja ļoti aktīvi un priecēja skolotāju ar zināšanām. Savu darbu viņi vērtēja augstu, un gaisā pacēlās rokas ar vizualizētiem smaidiņiem.

Vai Jūs protat tik labi skaitīt? Nāciet pie mums uz skolu! Iemācīsim!

Direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Rubrikas: Sākumskola

Rīgas 71. vidusskola