⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Nodarbības tēma: “Čigānu deja”*
Pedagoģe: Jekaterina Zubkovska
Nodarbojas: jaunākā grupa


Pirms doties vērot nodarbību, izstudēju informāciju par čigānu dejām un pārliecinājos, ka tajās jāizpaužas brīvībai, enerģijai un dvēselei. Dejotājam jāprot improvizēt, jāietur  kāpināts ritms un vibrējošas kustības.

Nodarbības beigās secināju, ka pedagoģe:

  1. efektīvi un fokusēti  dejotājās rada pārliecību, ka mērķis tiks  sasniegts – ir rūpīgi jāstrādā, un deja tiks lieliski apgūta;
  2.  prot organizēt jēgpilnas mācību aktivitātes stundā, kas ir savstarpēji saistītas un pēctecīgas;
  3. mērķtiecīgi un efektīvi izmanto atbilstošās mācīšanās metodes, darba formas un stratēģijas;
  4. veicina izglītojamo prasmes strādāt patstāvīgi;
  5. precīzi sniedz instrukcijas, kas izglītojamiem palīdz atklāt uzkrāto pieredzi un palīdz patstāvīgi darboties mājās, lai sasniegtu rezultātu.

*Lūdzu nejaukt mākslas darba nosaukumu ar romu tautības cilvēku neprecīzu apzīmējumu – A.S.

Atbildīgā par pulciņu darbu
Aurēlija Strode

Nodarbības latviskojums:

“Šodien mēs sākam apgūt “Čigānu deju”. Es parādīšu vairākus elementus, kurus Jūs nezināt, bet pēc tam būs pirmā dejas daļa.

Un tā. Sākums mums bija tāds – mēs stāvam un izdarām divus soļus uz priekšu. Solis, otrais, tālāk – griežamies. Viens, divi, svārkus paveram, tad – vienkārši pagrieziens, trīs, četri. Pagrieziens – četri, un pāriet uz kāju. To darām divas reizes. Tālāk. Nolaižam svārciņus. Viens – ar seju pret skatītājiem, ar muguru – divi, sākam pieliekties, trīs, četri. Ejam pa diagonāli: solis, solis, lēciens. Ar pleciem, ar pleciem. Griežamies apkārt, viens, divi, trīs, četri. Pieci, seši “šene”, “šene” – piesēst. Vienu reizi – ar pleciem, tālāk izdarām trīs izklupienus. Tālāk. Solis – viens, divi, trīs. Solis – viens, divi, trīs. Tālāk – uz priekšu viens, divi, trīs, četri. Piesitam plaukstu pie kājas. Satveram svārciņus. Vienkārši: viens un divi. Un sākam: viens, divi, trīs, četri, viens, divi, trīs, četri. 

Nu, izmēģināsim mūzikas pavadījumā. [Pedagoģe demonstrē deju – A.S.]

Turpinām tālāk – to, ko Jūs nezināt. Satveram svārciņus un izdarām: solis – viens, solis – divi, piesēst, tad – rokas augšā. Tāpat – pa labi, tad – pa kreisi. Piesēst un salikt rokas augšā. [Pedagoģe rāda šo kustību atkārtojumu – A.S.] Tagad – ar rokām. Viens, divi, trīs, četri. Vēlreiz rādu. [Pedagoģe rāda šo kustību atkārtojumu – A.S.] Atkārtosim vēlreiz, sāksim ar  pirmo daļu. [Pedagoģe nodejo visu apgūto dejas pirmo daļu – A.S.]

Tā, šodien bija pirmā nodarbība čigānu dejas apguvē. Uz redzēšanos!”

Rīgas 71. vidusskola