⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

No 2021.gada 1.marta līdz 30. novembrim Rīgas  71. vidusskola piedalījās brīvprātīgā darba projektā Asfalta spēles”. 

Jau martā  un aprīlī vecāko klašu skolēni veidoja skices un dalījās ar idejām, kā varētu izskatīties pie skolas veidojamais asfalta spēļu laukums. Skolotāji Indra un Gvido Bērziņi apkopoja veiksmīgākās idejas un izveidoja kopējo aktivitāšu zonas koncepciju

Maija beigās sākās lielais darbs pie spēļu laukuma izveidošanas – vecāko klašu skolēni  – brīvprātīgie Indras un Gvido vadībā gatavoja trafaretus, gruntēja , skicēja, krāsoja…. Kopīgais darbs turpinājas 2 nedēļas līdz 9.06.

Un tad 16.06. beidzot  norisinājās atklāšanas pasākums, kurā jaunāko klašu skolēni tika iepazīstināti ar projektu un aicināti pirmie izmēģināt jaunās spēles. Pasākumā piedalījās skolas administrācija, projekta īstenotāji, jaunāko klašu skolēni. Vidusskolēni, kas izveidoja aktīvo zonu, šajā reizē palīdzēja mazajiem skolēniem, izstāstot noteikumus katrai no spēlēm. Uzstājās skolas mūsdienu deju pulciņa “Victoria Dance”  un skolas teātra studijas  “Maska” dalībnieki, futbola kluba “Baltica” audzēkņi demonstrēja, kā piedalīties aktivitātē “Stafete”. 

Septembrī sākās aktīvā testēšana – jaunāko klašu skolēni  un IRC audzēkņi  pēc stundām testēja aktivitāšu zonu, pēc tam klasē pārrunāja, kura spēle patīk vislabāk, izveidoja kopīgus plakātus par “Asfalta spēlēm”. Projekta dalībniece Anna Valetko apvienoja foto un video materiālus, izveidojot īsu filmiņu par projekta gaitu.

Projekts noslēdzās ar skolēnu anketēšanu. Tika apjautāti skolēni dažādās vecuma grupās. Un pēc aptaujas datiem visiem – gan lieliem , gan maziem ļoti patīk , ka ir izveidots asfalta spēļu laukums. Vismīļākā spēle visās vecuma grupās ir Cirks!

Noslēguma pasākumā brīvprātīgie pauda gandarījumu par iespēju piedalīties šādā interesantā un sabiedriski noderīgā projektā un izteica gatavību arī turpmāk iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Paldies Indrai un Gvido Bērziņiem, visiem brīvprātīgajiem skolēniem, kas piedalījās projekta realizēšanā, skolotājiem , administrācijai, skolēniem , kas testēja “Asfalta spēles”, mūsdienu deju pulciņa “Victoria Dance” , skolas teātra studijas  “Maska” dalībniekiem  un  futbola kluba “Baltika” audzēkņiem un vadītājiem, kas piedalījās atklāšanas pasākumā. Un visiem, kas palīdzēja radīt pie skolas tik jauku, krāsainu un noderīgu spēļu laukumu! Šis projekts tika īstenots un finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas  programmas ietvaros.

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola