⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Šis gads mums ir kļuvis par nopietnu pārbaudījumu etapu: pirmais epidēmijas vilnis pavasarī, mācības attālināti, izlaidumi 9. un 12.klasēm neierastos apstākļos, savādākas Zinību dienas svinības, citāda kārtība skolas ikdienā jaunajā mācību gadā, otrais epidēmijas vilnis, ļaunā vīrusa “vizīte” skolā, atkal mācības attālināti…

11.novembrī bijām spiesti pārtraukt ikgadējo Lāčplēša dienas tradīciju – jā, šogad mūsu simt skolēni kopā ar pedagogiem neaizgāja uz tuvējo Sudrabkalniņu, lai godinātu Dzimtenes aizstāvju piemiņu. Taču mēs to darījām, aizdedzot piemiņas sveces – skolas pagalmā, savos logos, savā sirdī, savās domās… 

Toties Izglītības un rehabilitācijas centra un  sākumskolas 1.- 4. klašu  skolēniem, kuri mācījās klātienē, 11.novembrī bija interesantas izzinošās klases stundas par Lāčplēša dienas būtību un nozīmi mūsu Dzimtenes vēsturē. Kopā ar pedagogiem skolas telpas viņi noformēja svētku rotā.

Ir dīvaini, ka trūkst kārtējā pirmssvētku satraukuma pirms 18.novembra svinībām.  Trūkst konkursu, radošo darbu, dziesmu un dzejas lasījumu klasēs un skolas zālē. Taču liels paldies LR Ārlietu ministrijai, kura  vidusskolām piedāvāja  izglītojošu video par Bermontiādi “Sargājot Rīgu: toreiz un tagad”. Paldies 5. un 6.klašu audzinātājiem un  paldies arī 7.-12.klašu audzinātājiem, kuri sagatavoja un novadīja attālināti patriotiskās audzināšanas stundas. 

Vislielākais PALDIES sākumskolas un Izglītības un rehabilitācijas centra pedagogiem un visiem 1. korpusa skolotājiem, kuri, strādājot uz vietas, “iznes” visu ikdienas smagumu. Paldies mājmācības skolotājiem un pulciņu vadītājiem, kuri rūpīgi strādā šajos, ne tik parastajos darba apstākļos! Paldies skolas mediķiem, kuri rūpējas par skolēnu un pedagogu veselības stāvokli, paldies tehniskajiem darbiniekiem, kuri dezinficē, tīra, dežurē, dala pārtiku un veic citus ikdienas darbus. Tieši ar tādiem cilvēkiem kā Jūs, visi iepriekš pieminētie, var lepoties mūsu Dzimtene Latvija!  

Dievs, svētī Latviju!

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Rubrikas: Mūsu lepnums

Rīgas 71. vidusskola