⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

2. klases

1. vieta:
Renata Vērdiņa (2.c klase) skolotāja J.Gulbe
2. vieta:
Marianna Ivanova (2.b klase) skolotāja S.Prohorova
3. vieta:
Daniela Černiha (2.b klase) skolotāja S.Prohorova
Alisa Jekimova (2.a klase) skolotāja O.Zubčenko 
Emilia Jermolajeva (2.c klase) skolotāja J.Gulbe 


3. klases

1. vieta:
Sofija Konovaļenko (3.b klase) skolotāja T.Kovaļenko
2. vieta:
Sofija Stroganova (3.a klase) skolotāja A.Dundure
Lilija Zimovnova (3.b klase) skolotāja T.Kovaļenko
3. vieta:
Marija Golubkova (3.a klase) skolotāja A.Dundure


4. klases

1. vieta:
Arturs Krivko (4.b klase) skolotāja J.Gulbe
2. vieta:
Anastasija Ksenzova (4.b klase) skolotāja J.Gulbe
3. vieta:
Ņikita Korickis (4.a klase) skolotāja O.Zubčenko
Marina Sosņina (4.a klase) skolotāja O.Zubčenko

Direktora vietniece izglītības jomā
Anžella  Dundure 

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola