⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

15.06.2021.16.06.2021. un 17.06.2021 no plkst. 9:00 līdz 16:00 skolā (klātienē – 116.kab vai 104.kab.) ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti:

1. vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu izvēlētajā vidusskolas programmā; (lai lejupielādēt iesnieguma veidlapu, jānovieto kursors uz faila, jānospiež bultiņa, jānospiež Download. Iesniegums pieejams MS Word formātā).

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

2. apliecības par vispārējās  pamatizglītības iegūšanu kopija un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

3. tiem skolēniem, kas ir kārtojuši latviešu valodas kā valsts valodas pārbaudi, sertifikāta par valsts valodas apguvi kopija, uzrādot oriģinālu.

Līdz 18.06.2021. skola paziņos konkursa rezultātus – 

Rīgas 71. vidusskolas mājas lapā tiks publicēti kodēti pretendentu saraksti.

Pretendentu iesniegumus var iesniegt arī, sūtot iesnieguma dokumentu uz skolas e-pastu: r71vs@riga.lv ar drošu e-parakstu vai izmantojot Latvija.lv.

Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus – sejas un deguna aizsega lietošanu, distances ievērošanu!

Pretendentu saraksts ir pieejams šeit

Rubrikas: Noderīgi

Rīgas 71. vidusskola